Psychologia

Psycholog poznawczo-behawioralny (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna, zwana też psychoterapią CBT, jest jedną z najbardziej znanych form psychoterapii. Zalecana jest przede wszystkim pacjentom z zaburzeniami psychicznymi na podłożu lękowym lub depresyjnym – zarówno osobom dorosłym, jak i dzieciom oraz młodzieży. W odróżnieniu od innych metod terapuetycznych, praca psychologa poznawczo-behawioralnego skupia się wokół teraźniejszości. Celem, jaki chcemy uzyskać jest zmiana nawet najbardziej utrwalonych, niewłaściwych i destrukcyjnych zachowań oraz uzdrowienie emocjonalne.

psycholog behawioralno poznawczy gdynia

Dla kogo psychoterapia cbt?

Psycholog poznawczo-behawioralny zajmuje się leczeniem zaburzeń postrzegania świata. Psychoterapia CBT dedykowana jest dla pacjentów, których utrwalone zachowania, reakcje lub przekonania są niewłaściwe. Spotkania z psychologiem poznawczym pozwalają naświetlić te nieobiektywne interpretowanie rzeczywistości, zrozumieć ich przyczynę i zmienić na właściwe.

Najczęstszymi pacjentami psychologa CBT są osoby zmagające się z lękiem, depresją i zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Taka terapia pozwala po pewnym czasie wyprowadzić ich z nerwic, fobii, stanów lękowych, myśli i zachowań depresyjnych, stresu pourazowego, a także bulimii, schizofrenii i zaburzeń kompulsywno-obsesyjnych.

Terapia poznawczo-behawioralna jest także efektywnie wykorzystywana w pracy z dziećmi i młodzieżą. Psycholog dziecięcy pomaga w wypracowaniu skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami, takimi jak lęki, depresja, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Nasz gabinet odwiedzają dzieci i młodzież z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) i zaburzeniami z zakresu autyzmu. Psycholog dziecięcy indywidualnie dopasowuje terapię do poziomu rozwojowego i możliwości młodych pacjentów.

Ponadto psycholog poznawczo-behawioralny pracuje także z kobietami z depresją poporodową lub uczestnicząc w resocjalizacji osób osadzonych w więzieniu.

Terapia poznawczo-behawioralny – przebieg

Czas trwania terapii uzależniony jest od przyczyny z jaką zgłosił się pacjent. Długość spotkania z psychologiem może się nieco różnić, ale nie powinna trwać dłużej niż godzinę. Terapie z psychologami poznawczymi zawsze opierają się na współpracy terapeuty z pacjentem, nie jest to jedynie luźny monolog jednej ze stron.

Podczas wizyty pacjenta lekarz wysłuchuje jego wypowiedzi i na podstawie nabytej wiedzy i doświadczenia odszukuje źródło błędnej interpretacji rzeczywistości. Analizuje powiązania pomiędzy schematami myślowymi, emocjami i działaniami pacjenta.

Techniki terapii CBT

Terapia prowadzona przez psychologa CBT składa się z techniki poznawczej i behawioralnej. Część poznawcza skupia się na poznaniu bodźca, który powoduje nieprawidłowy odbiór rzeczywistości, a co za tym idzie błędne przekonania i reakcje. Technika behawioralna polega na nauce właściwych odpowiedzi na na pojawiające się w umyśle negatywne myśli i przekonania. Umiejętność reagowania i zachowywania się w nowy sposób, bez obciążeń emocjonalnych, pozwala następnie na wypracowanie właściwych nawyków i reakcji w codziennym życiu.

Zalety terapii u psychologa poznawczo-behawioralny

Terapia poznawczo-behawioralny jest jedna z najlepiej przebadanych form leczenia psychoterapeutycznego. Głównymi jej zaletami są:

  • wysoka skuteczność, potwierdzona wieloma badaniami klinicznymi,
  • duży wpływ na rozwój samoświadomości pacjenta – pozwala zrozumieć siebie, swoje zachowania i nawyki,
  • uczy pacjenta samokontroli nad swoimi zachowaniami, nawet po zakończeniu spotkań z psychologiem,
  • nie uzależnia pacjenta od terapeuty, co pozwala zapobiegać nawrotom zaburzeń,
  • większy komfort psychiczny i życiowy pacjenta, terapia motywuje do rozwoju i wpływa także na wyższą samoocenę.

Cennik zabiegów

Psycholog poznawczo-behawioralny (CBT)

Psycholog Konrad Hryniewicz
Wizyta psychologiczna dzieci oraz dorośli (50 min)
180 zł
Psycholog Monika Chaberska
Wizyta psychologiczna dzieci i młodzieży (50 min)
150 zł
Psycholog Zuzanna Grudniak
Wizyta psychologiczna dorośli
200 zł

Opinie
naszych pacjentów

zapraszamy do kontaktu

Zostaw swój numer telefonu
oddzwonimy do Ciebie, aby umówić termin wizyty